Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

Η ΝΕΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΦΜΟ- ΑΦΟΑΝ


O ΑΦΜΟ- ΑΦΟΑΝ και ο πολιτιστικός σύλλογος ΑΦΜΟ -Κ. ΒΑΡΝΑΛΗΣ συστεγάζονται από
20-4-2012 στην Άνω Νεάπολη στο χώρο του συγκροτήματος των Δημοτικών σχολείων 20ου -25ου, οδός Βουλγαροκτόνου και Σολάκα, σε αίθουσα που τους παραχωρήθηκε. Ήταν μια σημαντική προσπάθεια που έγινε με τη συνεργασία του Δήμου Νίκαιας-Ρέντη και των Διευθυντών των δύο σχολείων.

Δημοσίευση σχολίου